Mireia Albiol perfil-facebook
Mireia Albiol té 29 anys,i  va nèixer a Tàrragona. Als 11 anys es va traslladar amb la seua familia a Benicarló. Ha cursat la Llicenciatura de Traducció a la Universitat Jaume I de Castelló i un cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web, feina a la que es dedica en l'actualitat.

Aficionada al cant des dels 14 anys, va començar en la Coral Kylix i més endavant en el Cor Da Capo,ambdues a Benicarló, i a Castelló també forma part de la Coral Juan Ramón Herrero.

Li agrada formar part del teixit cultural de la ciutat ja siga com espectadora, anant a veure el que altres associacions organitzen, com, en ocasions puntuals i sempre que l'agenda  li ho permet participar activament en aquelles en qué se li ha donat l'oportunitat de participar.

En l'aspecte polític a la Universitat va participar de forma activa dins del Síndicat d'Estudiants dels Paisos Catalans i és simpatitzant d'Esquerra Republicana del País Valencià des del primer any de la seua candidatura.

Mireia té clar que participar en la política del poble és important per a poder conèixer-lo millor així com per a poder prende desicions de com volem que siga el nostre futur a Benicarló.