JA HA COMENÇAT EL CURS ESPECIALITZAT EN INTERVENCIÓ INTERCULTURAL

La Regidoria de Benestar Social, en el marc del III Pla de Convivència de Benicarló 2016-2019, ha organitzat un curs de formació centrat a dotar d’habilitats per a la intervenció intercultural aquells professionals que treballen habitualment en entorns amb diversitat cultural. El curs l’impartiran experts en immigració i interculturalitat de la Universitat de València. L’objectiu és incrementar les habilitats personals i professionals per tal de conéixer i comprendre millor la situació particular de les persones d’origen estranger, les seues característiques i necessitats i les possibilitats d’intervenció en aquest col·lectiu.

La durada del curs serà de 20 hores repartides en cinc sessions,que aniran del 8 de novembre a l’1 de desembre. Tractaran continguts com: els reptes que ha d’afrontar l’administració local en relació amb la immigració, la mediació o la intervenció intercultural en casos concrets com el col·lectiu romaní.

About Author

Connect with Me:

Afegir Comentari