Marta Escudero desmenteix al Partit Popular: “en 2016 les subvencions a entitats socials han pujat un 14% a Benicarló”

La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Benicarló, Marta Escudero, s’ha vist obligada a “desmentir les informacions falses emeses pel Partit Popular local i completar les informacions deliberadament esbiaixades del seu comunicat” en relació a les subvencions concedides l’any 2016 a entitats socials.

És cert que després de la valoració dels projectes presentats per deu entitats, només tres han vist reduïda la quantia de la subvenció en relació a l’any anterior. “El que obvia el comunicat del PP”, assenyala Escudero, “és que sis d’eixes deu entitats han vist incrementada la subvenció rebuda, algunes d’elles en un percentatge prou elevat (600%). No hi ha cap retallada en la dotació pressupostària a les entitats socials”, ha explicat. “Al contrari, en 2016 s’incrementa un 14% respecte al 2015”, en passar de 53.000 € a 60.500 € el total de subvencions atorgades a les entitats socials de Benicarló.

A més d’este increment pressupostari, un altre canvi necessari ha estat l’elaboració d’unes noves bases, després de més de deu anys sense haver estat revisades. Així, ara es valora més clarament i objectiva els projectes de les entitats i el seu impacte sobre la població benicarlanda, que ara ja no són valorats per una comissió política sinó per una comissió tècnica. “Com és habitual i lògic en tot procés de concurrència competitiva, els resultats de les baremacions depenen dels projectes presentats i poden variar d’un any a altre. L’aportació rebuda l’any anterior no és un factor a valorar en les subvencions de l’any següent. El que importa és el projecte presentat, la seua qualitat i l’impacte sobre la població benicarlanda”, ha sentenciat l’edil.

A continuació ha destacat “el punt més greu d’este assumpte perquè, a banda de la demagògia que implica, pot generar una alarma social, innecessària i injustificada”, en relació a les afirmacions del PP sobre la “falta de sensibilitat cap a moltes famílies de la ciutat, que es veuran afectades per estes mesures; esta injusta situació fa perillar alguns serveis imprescindibles perquè l’Ajuntament no pot prestar-los”. “En efecte”, ha replicat Escudero, “les entitats socials presten uns serveis importants al municipi i treballen amb sectors de població vulnerables. Però el seu treball és complementari al treball que realitza l’entitat pública, en este cas l’Ajuntament, que és qui garanteix els serveis i prestacions bàsiques a la població del municipi”.

“L’Ajuntament fa front amb total solvència a les competències quant a serveis socials, la cobertura de les necessitats de tots els col·lectius de la societat així com la intervenció en les diferents problemàtiques socials”, ha continuat. “Aquests serveis públics que han patit molt per poder donar un servei digne al llarg d’estos últims anys per culpa de les retallades patines per part de governs autonòmics i estatals del PP; retallades que van abocar a les entitats públiques a necessitar de manera reiterada de les entitats privades per assegurar serveis i recursos bàsics. Per sort, s’estan revertint aquelles situacions i models i en el cas de Benicarló, podem veure com l’aportació que rebem per part de la Generalitat és molt superior i ens ajuda no només a garantir la cobertura de les necessitats socials bàsiques, sinó també a dignificar-les i normalitzar-les. Treball alineat, en la mateixa direcció de la Generalitat i l’Ajuntament”.

Per últim i en resum, Marta Escudero ha volgut “tranquil·litzar al Partit Popular i a aquelles persones que s’hagen pogut alarmar pel seu comunicat: els serveis i prestacions socials bàsiques estan garantits per part de l’Ajuntament, com és la seua obligació i responsabilitat. Amb independència de la convocatòria de les subvencions del 2016 o d’enguany, cap servei social imprescindible es queda per oferir: les necessitats socials estan cobertes”.

 

About Author

Connect with Me:

Afegir Comentari