Benicarló, ciutat amb cor

Benicarló està en parada cardíaca. Durant estos anys els governs del PP han convertit el nostre centre en un forat negre, expulsant el comerç i l’oci cap a les afores i deixant el cor de Benicarló parat i sense vida.
És hora de canviar, és hora d’ajudar els comerciants, els hostalers i emprenedors a fer bategar de nou Benicarló. Volem un centre viu, dinàmic, net i respectat.

 

Propostes

 • Impulsar una oferta global d’oci i comerç al casc antic, afavorint l’augment de les infraestructures urbanes que potencien el comerç (ludoteques, cafeteries, restaurants, etc.).
 • Aplicació de bonificacions fiscals als emprenedors que inicien activitat comercial al centre històric.
 • Revisió d’ordenances urbanístiques a la zona per tal d’ampliar el ventall de possibilitats comercials.
 • Creació de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, amb competències i dotació econòmica amb les següents funcions:
 • Foment de la Rehabilitació:
  Gestió Subvencions municipals a la rehabilitació d’habitatges
  Captació de subvencions a la rehabilitació d’altres administracions.
 • Lloguer social / ajudes al lloguer
  Gestió d’ajudes al lloguer “Habitatge Jove”
  Gestió d’ajudes socials per al pagament d’hipoteques / desnonaments (ajudes actualment gestionades com ajudes de primera necessitat)
  Borsa de mediació per al lloguer social.
  Creació del cens d’habitatges deshabitats.
 • Eficiència energètica
  Auditoria de l’eficiència energètica.
  Gestió d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica.
 • Atorgar ajudes per a la rehabilitació d’habitatges del casc antic per a la creació d’allotjament turístic.
 • Recuperar el Mercat Municipal com a nucli de comerç de proximitat. Dissenyar un sistema d’aparcament de curta estada gratuït al voltant del Mercat Municipal per tal d’afavorir el desplaçament dels veïns.
 • Campanyes de sensibilització envers els productes locals, mitjançant la creació d’una marca corporativa de comerç local per als nostres productes.
 • Afavorir el manteniment i la reconstrucció de façanes amb interès històric i arquitectònic, per tal de millorar la imatge del casc antic de la nostra ciutat. Aprofitament dels plans d’ocupació per a rehabilitar edificis i façanes de la zona, considerant-la com una prioritat.
 • Posar en valor el patrimoni arquitectònic mitjançant una correcta senyalització informativa.
 • Desenvolupar una oferta cultural estable i periòdica al centre històric de Benicarló ·
 • Implantar un projecte de museïtzació dels costums i tradicions benicarlandes emplaçat dins d’espais arquitectònicament emblemàtics del centre històric.