Benicarló, ciutat amb treball

L’ànim de Benicarló està trist i decaigut. Ens han deixat sense vida comercial, sense empreses, sense faena. És hora de canviar, de transformar Benicarló en un lloc dinàmic i pròsper, de fer reviure el nostre camp i la nostra mar, d’ajudar les empreses, els autònoms, els que volen feina i els que en creen. Volem una ciutat amb projecció, en continu creixement i evolució.

Propostes

 1. Seguretat al Camp benicarlando
  • Patrulla Rural: augmentar progressivament la seua dotació per tal de garantir 24/365 dies de vigilància.
  • Coordinació amb la Guàrdia Civil i les policies locals de Vinaròs, Peníscola i Càlig.
  • Cursos de formació per aquests agents per tal de conèixer el terme: partides, camins,etc.
  • Targetes identificatives per reduir els controls policials que afecten als llauradors.
  • Racionalització de les inspeccions de treball
  • Augmentar la seguretat als camps: xarrades informatives, suport legal des de l’ajuntament, telèfon únic, etc.
 2. Donar suport a la DO de la Carxofa i al producte benicarlando
  • Suport econòmic i institucional al Consell Regulador de la Carxofa
  • Creació de segell de qualitat de productes local i afavorir la seua promoció tant dins de Benicarló
   com externament (afavorir la utilització d’aquestos productes a restaurants i escoles del nostre poble).
  • Tractar que els participants de les jornades de la carxofa empren un determinat percentatge de producte de la zona.
 3. Preservar les zones de conreu
  • Plantejar la creació d’un banc de terres on l’Ajuntament actue d’intermediari entre l’arrendador i l’arrendatari, per tal de donar accés al sector a productors menors o autoconsum.
  • Afrontar la problemàtica dels llauradors amb l’aigua i els pous
  • Buscar solucions per als problemes amb la llum: les noves tarifes no són rendibles per a les explotacions ni suporten la força dels pous.
  • Recuperació de terrenys comunals o privats que no s’utilitzen per a crear un banc de terres per a producció menor.
  • Revisar el PGOU per tal de prioritzar les terres de conreu abans de les urbanitzacions i PAIs
  • Rebutjar els projectes de reserva de terreny per a camps de golf.
  • Consensuar amb el món agrari l’augment de terreny per a l’ampliació del polígon industrial.
 4. Consell Agrari
  • Potenciar el Consell Agrari.
  • Revisar la seua composició per millorar la representativitat i els nous sectors agraris.
  • Estudiar la viabilitat la recuperació del vi de Carlon.
  • Coordinació amb la resta de consells agraris del nostre entorn.
 5. Manteniment del Camins rurals i Partides
  • Política de manteniment dels camins del terme.
  • Senyalització dels nom dels camins i de les partides.
  • Projecte de canalitzacions i desaigües a les Partides La Sota i Palmar per tal d’evitar les inundacions dels camps.
  • Revisar el PAI de la partida del Palmar.
  • Millorar els accessos al polígon del Palmar.
  • Recepcionar el tram del camí de sant Gregori fins al polígon El Palmar
  • Neteja periòdica de camins, marges i llit de barrancs i rius per evitar inundacions.
  • Ajudes als llauradors per mantindre cuidats els seus terrenys de secà.
 6. Creació programa de protecció del paisatge
  • Contribuir a restaurar sénies i patrimoni etnològic. Es tracta de donar subvencions als propietaris per tal de condicionar els seus terrenys i cultius per tal de millorar el paisatge, difondre el patrimoni agrícola i paisatgístic i crear un catàleg de zones amb interès turístic.
   Volem la creació d’una comissió que valoraria els projectes presentats. Cal senyalitzar-los al mapa i que la gent en puga gaudir i conèixer el seu funcionament.
  • Museu del vi Carlon: englobat dins d’un projecte de museïtzació de les costums i la història benicarlandes. S’explicaria la importància de l’exportació i producció d’este vi, amb la funció de preservar el patrimoni i augmentar l’oferta cultural de Benicarló.
  • Potenciar el Turisme Rural en sénies que ja no s’ocupen.
  • Declarar d’interès mediambiental les zones del Corral, Poaig, Basseta Bovalar, Tossa, Puig, per a conservar el patrimoni natural existent (arbres de secà i forestals) i evitar la construcció d’habitatges o la reconversió en tarongerals.
  • Projectes educatius d’acostament al camp benicarlando.
 7. Creació d’oficina del llaurador
  • Dirigida a informar sobre les subvencions per a camps menuts que tenen prevista la seua desaparició en poc temps. Actuació com nexe d’unió entre propietaris per tal de buscar solucions conjuntes.
  • Creació d’una borsa de treballadors agraris per a treballs esporàdics, que reduiria la il·legalitat en les contractacions i al mateix temps facilitaria la contractació discontínua.
  • Afavorir línies de finançament dirigides al sector del camp. L’Ajuntament com intermediari dels bancs per tal d’oferir les millors condicions econòmiques.
  • Ajuntament com intermediari entre empreses d’assegurances i llauradors, per tal d’aconseguir preus reduïts o d’afavorir unions entre propietaris que proporcionen beneficis amb les asseguradores.
  • Utilitzar esta mateixa oficina d’assessorament per informar sobre els temes descrits anteriorment, línies de finançament, assegurances, problemes amb els pous etc.
 8. Formació i Innovació del llaurador
  • Creació d’un Grau Mitja i un Superior de titulacions de la formació professional agrària bàsica en el IES Ramon Cid amb terra propera per a efectuar el treball de camp.
  • Innovació en agricultura: potenciar els termes d’agricultura ecològica i km 0 com avantatge a l’hora de promocionar el producte.
  • Millorar la formació de la dona llauradora.
  • Utilització de l’IVIA (institut valencià d’investigacions agràries) com a centre de recerca i desenvolupament de noves varietats i processos.
  • Promoure cursos de perfeccionament dels llauradors: Cooperativa, SERVEF, etc.
  • Creació d’espais formatius no formals en l’horta per a nous llauradors, amb possibilitat de tindre com a tutor un llaurador jubilat i efectuar les pràctiques en un camp del poble.
 9. Promoure Avantatges fiscals i comercials
  • Suport al sector agrari que vol mantindre varietats autòctones.
  • Rebaixes fiscals per greus efectes del mal temps al camp benicarlando.
  • Aprofitar l’Eix Mediterrani per fer a Benicarló un nus de connexió.
  • Ajudes per a la renovació varietal en cítrics.
  • Plans de millora del camp i ajudes a primeres instal·lacions.
 10. Potenciar el cultiu ecològic i la marca km 0
  • Potenciar el cultiu ecològic i la marca km 0 per diversificar la producció de productes del camp.
  • Donar suport a este tipus de producte amb distintius de qualitat i facilitats empresarials als productors.
  • Afavorir la diversificació de producció amb els productes ecològics. Ajudar a aquest tipus de productor menut a què puga accedir al comprador (mitjançant un mercat setmanal, habilitar un local per a la venta d’estos productes etc.). La producció ecològica a Benicarló és complicada, per tractar-se d’extensions de terrenys molt menudes on conviurien cultiu ecològic i noecològic.
 11. Suport al sector pesquer
  • Donar suport i promocionar iniciatives a les Corts Valencianes, Congrés dels Diputats o Europarlament que milloren les condicions dels pescadors benicarlandos.
  • Promoure campanyes de promoció i reconeixement dels nostres productes de la mar, mitjançant la connexió amb regidories de cultura, turisme i comerç.
 12. Posar en valor del sector primari benicarlando, agricultura i pesca, amb diferents activitats als centres escolars, amb informació sobre el seu futur professional per tal d’assolir el total reconeixement social de les professions de llaurador i pescador.
 • Foment de la participació d’empreses de Benicarló en fires professionals. Promocionar el sector industrial de la mateixa manera que es done ressò a altres àmbits, com el turístic i la gastronomia
 • Prioritzar la diversificació industrial benicarlanda, per tal de crear una xarxa de treball sostenible i duradora.
 • Afavorir la instal·lació de noves empreses al nostre polígon industrial.
 • Afavorir el desenvolupament d’activitat industrial de transformació dels productes agraris i pesquers, per tractar-se d’una indústria que utilitza recursos propis afavorint l’estalvi i la creació d’una xarxa econòmica pròpia benicarlanda.
 • Impulsar i subvencionar empreses d’inserció social al costat de l’Ecoparc, empreses de reciclatge de roba, olis, tallers, reparació i venda d’electrodomèstics
 • Simplificar els impostos i taxes municipals, millorar la progressivitat fent que depenguen de la capacitat contributiva o de l’activitat comercial.
 • Bonificació del 100% de l’IAE i l’IBI el primer any per a empreses d’especial interès pel seu valor estratègic i social, emmarcades dins del pacte local per l’ocupació.
 • Subvenció del 50%, el primer any, de l’IBI als joves emprenedors en l’inici de l’activitat i d’un 25% el segon i tercer any.
 • Conveni amb el SERVEF dels cursos i activitats formatives més adients per al desenvolupament de la ciutat
 • Concedir microcrèdits per a l’autoocupació.
 • Increment dels programes destinats a la formació per a la autoocupació dels joves
 • Impuls d’un programa local de reincorporació laboral de joves titulats
 • Difondre els serveis que ofereix l’oficina d’assessorament de la Càmera de Comerç a Benicarló: ens informatiu, però també vehicle per tramitar ajudes, subvencions i tràmits de qualsevol tipus.
 • Promoure les cooperatives de treball associat, com un sistema d’aprofitament de recursos propis: crear un punt de trobada (networking) on l’Ajuntament actue com intermediari i en el qual els emprenedors exposaren allò del que disposen i les seues necessitats. Arribar a punts d’enteniment o “cooperatives” que faciliten el treball i el facen més rendible.