Benicarló, ciutat educadora

Al nostre municipi hem patit una política educativa molt negativa: barracons, retallades, manca d’inversions, augment de ratios… No podem oblidar que l’educació és la millor aposta que podem fer per la nostra ciutat. Sabem que és la millor garantia de llibertat, pensament crític i futur.
És hora de canviar, de que els nostres fills i filles puguen rebre un ensenyament de qualitat, plural, en valencià i amb igualtat d’oportunitats. Necessitem aturar la fugida dels nostres joves millor formats. Benicarló necessita els seus cervells i els seus coneixements.

Propostes

 • Continuar assumint les tasques de manteniment dels centre públics.
 • Potenciar el Consell Escolar Municipal.
  Objectius:

  • Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre la planificació, actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius de la ciutat.
  • Sensibilitzar tota la ciutat, entitats i ciutadania perquè hi participen i sensibilitzar sobre la importància de la participació dels sectors de treballadors de l’ensenyament, les famílies i l’alumnat en el procés educatiu, així com en la gestió democràtica dels centres.
  • Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions de caràcter municipal i/o dels centres.
  • Establir un marc de participació entre tots els sectors en l’organització d’actuacions en el camp educatiu de la nostra ciutat:
   • Estudi de la problemàtica escolar i propostes de possibles solucions davant d’altres administracions per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament.
   • Propostes d’activitats culturals i educatives destinades a l’alumnat.
   • Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats, sobre temes pedagògics i d’actualització del professorat.
   • Propostes d’actuacions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumnat.
 • Fer del Consell Escolar Municipal un òrgan de participació, més transparent i amb un major contacte amb la comunitat que representa.
 • Promoure projectes didàctics per conèixer el patrimoni cultural, artístic, natural, etc. de Benicarló
 • Planificar visites guiades a llocs naturals i patrimonials de Benicarló
 • Potenciar el Conservatori de Benicarló
 • Crear una Mesa d’Educació per millorar la coordinació educativa.
 • Coordinació d’activitats educatives no escolars que es duen a terme a Benicarló: banda, coral, associacions, ONG, particulars, confessions religioses, etc.
 • Mantenir les ajudes a les escoles matineres tenint en compte la realitat socioeconòmica de cada centre.
 • Donar suport a les Ajudes per l’adquisició de llibres i als Banc de llibres amb criteris de solidaritat i justícia.
 • Coordinar-se amb altres àrees de l’ajuntament que duen a terme activitats als centres.
 • Vetllar pel compliment les normatives que regulen l’atenció de xiquets i xiquetes del primer cicle d’educació infantil.
 • Creació d’itineraris escolars segurs per a totes les escoles de la ciutat.
 • Fer campanyes de sensibilització per tal d’evitar portar als alumnes amb cotxes.
 • Coordinar-se amb la Policia Local per millorar l’accés als centres educatius durant l’entrada i sortida dels mateixos.
 • Potenciar el Projecte Municipal de control de l’Absentisme escolar.
 • Realitzar campanyes de sensibilització coordinades pel Consell Escolar Municipal: educació viaria, salut, convivència, solidaritat, etc.
 • Construir un pavelló cobert a la Pista annexa del IES Joan Coromines per a ús educatiu i públic.
 • Promoure reunions de periòdiques amb els directors per millorar les tasques d’actuació de l’ajuntament als centres educatius i facilitar la coordinació d’activitats.
 • Donar suport institucional als projectes educatius que puguen dur a terme els centres de Benicarló: projectes europeus, noves metodologies, projectes experimentals, intercanvis, etc.
 • Continuar assumint l’escolarització de l’alumnat nouvingut a Benicarló.
 • Crear el lloc de Tècnic educatiu municipal, encarregant-se de tota la coordinació entre la Regidoria d’Educació amb la resta d’àrees de l’ajuntament i els centres educatius.
 • Tornar a promoure espectacles de teatre i música per a escolars.
 • Garantir la continuïtat de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la UNED.
 • Millorar la dotació de llibres infantil i juvenils en la nostra llengua a la Biblioteca Manuel Garcia i Grau.
 • Donar suport als premis que organitzen escoles, associacions,etc. per promoure la creativitat de l’alumnat benicarlando.
 • Continuar donar suport a activitats com el Correllengua, Recollida solidari de joguines, etc.
 • Regular l’ús de les instal·lacions esportives de les escoles fora del seu horari lectiu.
 • Valorar la Creació d’una escola infantil pública municipal de 0 a 3 anys per a famílies desfavorides, treballadores o monoparentals, que no poden pagar-se una guarderia.
 • Remodelació i ampliació dels parcs infantils i zones de jocs infantils (seguint la normativa europea), atenent sobretot a la seguretat i a l’existència de diferents elements adreçats a infants de diferents edats.
 • Potenciar l’esport escolar als centres educatius, adaptant-los als horaris dels mateixos.
 • Impulsar la coordinació dels diferents serveis d’educació i de benestar social.
 • Elaborar un mapa municipal de necessitats i carències dels centres, per tal de planificar millors les actuacions.
 • Fomentar l’Agenda 21 a les escoles: Recicla l’escola, Reciclatge, Hort escolar, etc.
 • Aplicar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en totes les activitats que depenen de l’Ajuntament, fent del valencià llengua vehicular de l’escola matinera, tallers, esportius, menjadors, etc.
 • Intercanviar projectes d’activitats educatives per tal conèixer millor el nostre patrimoni cultural, ambiental, econòmic, etc. del Baix Maestrat i els Ports
 • Donar suport als centres educatius per tal que no es tanque cap línia d’ensenyament davant la davallada d’alumnat
 • Assumir les reivindicacions dels centres educatius públics en qüestions de millora de les seues instal·lacions davant la Conselleria.
 • Donar suport al manteniment de les línies educatives en valencià.
 • Potenciar la creació d’una xarxa pública d’escoles infantils de 0 a 3 anys.
 • Modificar els criteris i procediments per a l’escolarització per fer-los més eficaços.
 • Garantir l’ensenyament en valencià.
 • Passar a la Xarxa pública de la Generalitat el Conservatori de Música Mestre Feliu de Benicarló.