Benicarló, ciutat per viure

Volem un Benicarló per viure i per conviure.
Una ciutat on la prioritat siguen les persones. Un lloc on estiga garantida la igualtat d’oportunitats, on la riquesa siga de tots. Un Benicarló obert, integrador, tolerant i accessible.
És hora de canviar, volem oferir-te un Benicarló més just i compromés.

Propostes

 • Remodelació completa i ampliació del Centre Geriàtric. Projectar-hi l’addició d’habitatges i espais comuns i la connexió amb el Centre de Jubilats per a opcions de lleure.
 • Habilitar espais urbans a l’aire lliure específics per a l’oci de la tercera edat.
 • Incrementar els recursos humans, tècnics i d’infraestructura per a l’atenció de la gent gran.
 • Dedicar mes recursos econòmics i humans tant al SAD ( per al grans que viuen en les seus cases) com al Centre Geriàtric.
 • Creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge, amb competències i dotació econòmica amb les següents funcions:
  • Creació d’un fons social d’habitatges, per a famílies en risc d’exclusió.
  • creació d’un fons de vivendes tutelades, destinades a la integració de la gent jove que finalitza les situacions d’institucionalització en centres dependents de l’administració.
  • creació d’una borsa d’apartaments per a la gent gran amb problemes d’accés a l’habitatge
 • Cancel·lar comptes bancaris de l’Ajuntament i deixar de treballar des de qualsevol servei públic amb bancs que executen desnonaments.
 • Garantir un servei jurídic a aquelles persones afectades per temes hipotecaris.
 • Gravar amb impostos més alts aquelles vivendes propietat dels bancs que es troben buides.
 • Incrementar els recursos per als serveis de ludoteca i d’altres serveis de lleure durant tot l’any especialment en els períodes de vacances escolars.
 • Establir de manera permanent, estable, i programada un cicle formatiu anual per a pares i mares, amb la col·laboració de les AMPA locals.
 • Redefinir la funció del CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL. Convertir-lo en un ens efectiu. A més a més de la seua finalitat consultiva i informativa, dotar-lo de mitjans tècnics i formatius adequats. Ha de ser un reflex real del mapa social de recursos amb els que compta el municipi. Aquest òrgan hauria d’analitzar i orientar, prioritzar les accions polítiques en matèria de benestar social que es realitzen des de l’Ajuntament de Benicarló.
 • Prioritzar les inversions públiques per anar actualitzant de manera permanent la xarxa de recursos de la que disposa l’ajuntament per possibilitar la reducció de les ràtios de població atesa tants dels serveis socials generals com especialitzats.
 • Establir mesures d’emergència social, com garantir el subministre d’aigua i energia a les famílies en risc.
 • Desenvolupar l’ Àrea del Voluntariat com una acció global i coordinada en l’àmbit social de la ciutat.
Implantació de la Xarxa Jove com a eina per facilitar i difondre la informació juvenil amb les
següents funcions i competències:

 • connexió amb totes les regidories.
 • xarxa de recursos d’informació per a joves.
 • eina per a crear un contacte més directe entre els joves i l’Ajuntament.
 • difusió de la informació dins d’una nova web de l’Ajuntament

Els objectius de la Xarxa Jove són:
Informació per a estudiants (Beques, enllaços d’interès…), tauler d’informació per a universitaris (pisos, viatges…), formació, conscienciació amb el Medi Ambient, cooperació / Voluntariat (participació amb el voluntariat del poble, ajuda en actes socials..), salut (educació sexual, planificació familiar, treball (borses i ofertes de treball, enllaços d’interès, preparació per al món laboral…)

 • Desenvolupar el Pla d’Accessibilitat
 • Facilitar la incorporació de les persones discapacitades als consells i òrgans de participació de l’Ajuntament.
 • Donar suport a campanyes de sensibilització, conscienciació i educatives.
 • Assegurar els drets dels discapacitats en matèria de mobilitat, transport públic, aparcament reservat, taxis adaptats…
 • Impulsar l’oferta de lleure per a gent amb diversitat funcional ·
 • Reivindicar el 100% del finançament del Centre “EL Collet” per part de la Generalitat.
 • Donar ajudes per a l’adquisició de material tècnic per a persones discapacitades.
 • Creació del Consell Intercultural per afavorir la integració de les persones immigrants
 • Afavorir la normalització de la presència d’immigrants en els diferents sectors o recursos de caire socioeconòmic, corporatiu, lúdic-educatiu, d’oci i esbarjo, associatiu i participatiu, sindical.
 • Promocionar i donar suport a les accions que els agents socioeconòmics i la societat civil promoguen per avançar en l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia en els centres de treball.
 • Defensar i impulsar la laïcitat de l’Estat i de les seves institucions com un valor cívic i polític.
 • Impulsar el CONSELL MUNICIPAL DE SALUT i dotar-lo de contingut i funcionalitat.
 • Potenciar l’atenció a la comunitat de manera coordinada amb l’ Àrea de Salut Pública.
 • Engegar projectes de promoció de la salut integradors, programacions formatives i informatives estables i periòdiques i tallers coordinats amb escoles, instituts…
 • Requerir a la Conselleria de Sanitat l’ús de l’antic centre de salut.