Benicarló, ciutat que respira

 

No ens agrada el Benicarló erm i estèril que ens han deixat. Les zones verdes del nostre poble han de deixar de ser guarets i rotondes.
És hora de canviar, de convertir Benicarló en un espai digne, verd, sostenible, un Benicarló que respire.
Farem del nostre poble un Benicarló ecològic i conscienciat, amb les opcions més ètiques, transparents i responsables per a construir el demà.

Propostes

 • Abastir els edificis públics amb energia de Som Energia, cooperativa de producció i consum d’energia amb fonts 100% renovables.
 • Habilitar aparcaments gratuïts a la perifèria de Benicarló, mitjançant la cessió i la neteja de solars buits i sense ús.
 • Afavorir el manteniment del mobiliari urbà com a mitjà d’estalvi: una correcta conservació i cura de les infraestructures ja existent, evita el seu recanvi i per tant, disminueix la despesa.
 • Promocionar i mantenir els paratges naturals de Benicarló, donant-los el valor que mereixen.
 • Activar pla d’estalvi energètic a l’enllumenat públic: canvi a il·luminació amb LED sense sobre cost per als usuaris.
 • Promoure la rehabilitació energètica dels habitatges de Benicarló.
 • Exigir els serveis contractats de reciclatge i separació de brossa a la planta de tractament de residus de Cervera.
 • Impulsar el tractament terciari d’aigües a la depuradora -que ara només tracta l’aigua per a abocar-la a la mar- per tal d’emprar l’aigua tractada per a reg, neteja de camins i fonts públiques.
 • Construcció gradual de l’Anella Verda per a bicicletes, amb l’objectiu d’aconseguir la connexió total de Benicarló amb els municipis veïns amb carrils bici.
 • Millorar les infraestructures i les senyalitzacions per a potenciar l’ús de la bicicleta al nucli urbà.
 • Auditoria d’aigua: Calibrar les possibles fuites del sistema d’aigües benicarlando, a justant la despesa per ciutadà i evitant el malbaratament de recursos.
 • Elaborar i promoure un pla per a instal·lació de tecnologies estalviadores d’aigua als edificis municipals, als habitatges de nova construcció, i al disseny i gestió de zones enjardinades.
 • Auditoria energètica: analitzar de manera global la despesa d’energia municipal, per tal d’ajustar condicions, amb un efecte immediat sobre el cost econòmic i la despesa energètica.
 • Realitzar la certificació de l’eficiència energètica de cada un dels edificis municipals. Impulsar plans d’actuació i projectes necessaris per aconseguir que tots els edificis municipals tinguen una qualificació energètica de tipus A, B o C.
 • Impulsar programes d’educació ambiental per estimular l’estalvi d’aigua i llum.
 • Instar al Govern espanyol, al Consell i al Parc Natural a paralitzar tots els projectes petrolífers al voltant del Parc Natural de les Columbretes o que, en cas de fuita, puguen afectar l’entorn. Així mateix, continuar oposant-nos a les tècniques de Fracking a les nostres comarques pel dany que poden produir a la nostra terra i els nostres aqüífers.