ELS SERVEIS SOCIALS AL SERVEI DE TOTES I TOTS

El Centre Social Municipal «La Farola» va tindre el passat divendres una jornada de portes. Una jornada per reivindicar el treball que es fa des dels serveis socials municipals. S’ha posat en valor el treball que duen a terme els treballadors de l’àrea (un equip de 21 persones), entre les quals es troben psicòlegs, treballadors i educadors socials, mediadors interculturals, personal administratiu i auxiliars d’ajuda a domicili.

La nostra portaveu i regidora de de Benestar Social, Marta Escudero, ha insistit en «el paper que desenvolupen cadascun dels treballadors dels serveis socials, que desenvolupen des de tasques d’atenció directa i personalitzada, orientació i assessorament, fins a prevenció i intervenció social, familiar, psicològica i socioeducativa». Aquesta campanya va dedicada a reforçar la quarta pota de l’estat del benestar, els serveis socials, perquè així es veja el paper fonamental que tenen dins l’estat del benestar. Remarquem des de l’any 2015 la inversió en serveis socials a Benicarló s’ha multiplicat per cinc

Els grans blocs que es gestionen des de l’àrea son:

  • Gent gran (ajudes econòmiques, accés a centres de dia o residencials, gestió de pensions no contributives, etc.)
  • Persones amb diversitat funcional (reconeixements de discapacitat, servei d’ajuda a domicili, etc.)
  • Prestacions econòmiques (ajudes per a cobrir necessitats bàsiques, per a ús de l’habitatge, etc.)
  • Família, infància i adolescència (protecció de menors, absentisme escolar, ludoteca municipal, etc)
  • Serveis per a la dona (atenció psicològica, teleassistència a víctimes de violència de gènere, etc.)
  • Servei d’atenció a la dependència (informació a les famílies, orientació i assessorament en la tramitació, etc.)
  • Acció comunitària (Oficina d’Atenció a les Persones Migrades i Unitat de Prevenció de Conductes Addictives).

About Author

Connect with Me:

Afegir Comentari